← Previous · All Episodes · Next →
Pogadajmy o nauce: Na Politechnikę Śląską zamiast na Stanford Episode 43

Pogadajmy o nauce: Na Politechnikę Śląską zamiast na Stanford

· 21:50

|
O wpływie programu Erasmus+ na karierę naukową, wyborze studiów na Politechnice Śląskiej, zrównoważonej inżynierii oraz pracy badawczej w Laboratorium Badania Materiałów rozmawiamy z Augustinem Appiahem, doktorantem Politechniki Śląskiej pochodzącym z Ghany. 

Rozmowę przeprowadziła red. Anna Świderska

Creators and Guests


Subscribe

Listen to Pogadajmy o nauce using one of many popular podcasting apps or directories.

Apple Podcasts Spotify Pocket Casts Amazon Music YouTube
← Previous · All Episodes · Next →