person

Agnieszka Labus


Prezeska Zarządu Fundacji LAB60+ | Ekspertka w Radzie ds. Polityki Senioralnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | Adiunkta na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Appears in 1 Episode

Pogadajmy o nauce: Piękni i młodzi muszą myśleć o swojej starości

Pogadajmy o nauce: Piękni i młodzi muszą myśleć o swojej starości

Episode 47 · · 23:59

Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o najszybciej starzejące się społeczeństwa. Choć o starości nie chcemy myśleć, bo to mało atrakcyjny temat, naukowcy ape...