person

Hamza Mumtaz


PhD Scholar, Researcher, Mechanical Engineer

Appears in 1 Episode

Pogadajmy o nauce: Integracja to podstawa

Pogadajmy o nauce: Integracja to podstawa

Episode 50 · · 15:54

W Szkole Doktorów Politechniki Śląskiej kształci się ponad 160 osób z zagranicy, stanowią jedną trzecią wszystkich doktorantów na naszej uczelni. Z jakimi problemami borykają się dok...